Mgr. Patrícia Skovajsová

fyzioterapeut

Patrícia je bývalá slovenská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike. Fyzioterapiu vyštudovala na Univerzite Palackého v Olomouci, na Fakulte telesnej kultúry. Počas svojho štúdia absolvovala niekoľko zahraničných výmenných pobytov formou štúdia aj praxe, konkrétne vo Fínsku, Írsku, Taliansku a v Izraeli. Od roku 2016 vykonáva klinickú prax v nemocniciach, v súkromných rehabilitačných centrách a v štátnych zdravotníckych zariadeniach na Slovensku a v Českej republike. Popri fyzioterapii sa venuje športu, deťom a záchrane planéty. Magisterský stupeň jej štúdia sa zameriava na aplikované pohybové aktivity, prácu s ľuďmi s telesným a duchovným postihnutím a ich integráciu do spoločnosti. Patrícia sa pravidelne zúčastňuje medzinárodnej konferencie Physiocouch, ktorú v roku 2019 zorganizovala v spolupráci so spolužiakmi pod zastrešením Univerzity Palackého.

Vzdelanie:

2019 – 2021

Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta telesnej kultury, špecializačné štúdium, odbor: Aplikované pohybové aktivity

2015 –2019

Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta telesnej kultury, odbor: Fyzioterapia

2011 – 2015

Gymnázium Metodova 2, Bratislava

Kurzy:
 • Kraniosakrální osteopatie – CSB - Kranes ( Radek Neškrabal, BCST ) (CSO1, CSO2)
 • Physical activity in disability – Academic College at Wingate Israel- (Prof. Yeshayahu Hutzler)
 • SM systém – rehab.kurzy (Mgr. Věra Havránková)
 • Jóga v dennom živote – Olomouc, (Petr Myslín)
 • Fitness, body work and aerobic instructor – Institute of Technology Tralee , Ireland
 • APA disability inclusion training – Institute of Technology Tralee ,Ireland
 • SET system redcord therapy – Univerzita Palackého v Olomouci (PhDr. Dávid Smékal)
 • Hydroterapia – Univerzita Palackého v Olomouci (MUDr. Radmil Dvořák)
 • Balančné cvičenia pre fyzioterapeutov – Univerzita Palackého v Olomouci (Doc. PhDr.Katarína Neumannova)
 • Institute of Technology Tralee – Health and Leisure with Massage
 • Lahti University of aplied sciences – Faculty of Health Sciences Physiotheraphy
 • Perla Čchi-kung – (Václav Vocásek )
 • Kineziologická diagnostika v ranném dětském věku – Physio-Medical (Jarmila Čápova)
 • Chabé držení těla a skolióza– Physio-Medical (Jarmila Čápova)

Na stránke physio-medical.sk používame súbory cookies, aby sme zlepšili vaše používateľské prostredie. Prehliadaním webu súhlasíte s ich používaním.

Súhlasím